top of page

Phân phối phần mềm

ASSIST VIỆT NAM là đại lý chính thức cho giải pháp Robot Processing Automation số 1 tại Nhật Bản với tên gọi Office Robot. Office Robot được sản xuất bởi NTT AT (Nhật Bản). Tìm hiểu chi tiết về giải pháp tại:

 

https://winactor.com/


 

RPA (Robotic Process Automatic) là khái niệm chỉ các phần mềm robots thay thế nhân viên để tự động thực hiện các công việc bàn giấy (chủ yếu với các công việc có logic cố định).


 

Khái niệm RPA bắt đầu được sử dụng tại Nhật Bản vào năm 2016 và đến năm 2017, nó đã tạo nên một tiếng vang lớn nhờ dễ hiểu và khả năng cung cấp kết quả nhanh chóng. Cho đến nay, cùng với AI và IoT, RPA đã trở thành một trong những khái niệm công nghệ thông tin phổ biến nhất mà mọi người đều ít nhất một lần nghe thấy. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người không hiểu RPA hoặc không biết về mối quan hệ giữa AI và RPA.


 

RPA (Robotic Process Automation) là khái niệm về phần mềm robot sử dụng công cụ Rule và trí tuệ nhân tạo (AI) để thay thế nhân viên tự động thực hiện công việc giấy tờ (chủ yếu với các công việc logic cố định). Những phần mềm này đôi khi được nhân cách hóa thành "công nhân kỹ thuật số" hoặc "công nhân trí tuệ ảo”.

 

Công cụ để triển khai RPA vào thực tế gọi là công cụ RPA. Hiện tại, khái niệm RPA đang được sử dụng theo nhiều nghĩa khác nhau. Theo đó, nghĩa rộng của RPA là một cải cách hoàn chỉnh với doanh nghiệp, nghĩa hẹp là chỉ công cụ RPA.

 

Để dễ hiểu hơn, RPA có nghĩa rộng được định nghĩa là "được trang bị công nghệ Rule và AI", nhưng theo nghĩa hẹp "hoạt động dựa trên công nghệ Rule nhưng không bao gồm AI".

bottom of page