top of page

Case studies

Chúng tôi đã tham gia vào nhiều dự án phát triển như:
  • Hệ thống đặt hàng cho cửa hàng tiện lợi

  • Hệ thống quản lý chấm công

  • Hệ thống trả lương

  • Trang web mua sắm phụ tùng xe máy

  • Ứng dụng Android / iOS cho các sự kiện

  • Phát triển công cụ dịch tự động cho văn bản luật Việt Nam sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

bottom of page