top of page

Dịch vụ Gia công phần mềm

ASSIST VIỆT NAM cung cấp đầy đủ các dịch vụ công nghệ thông tin dựa trên các nền tảng công nghệ tiên tiến có sẵn:

  • Phát triển các hệ thống CMS 

  • Phát triển hệ thống thương mại điện tử trên

  • Các hệ thống sử dụng PHP Frameworks: Symphony, Laravel

  • Các hệ thống trên Javascript

  • Phát triển ứng dụng di động trên iOS và Android

  • Nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo

 

Các công cụ phát triển:

GIT, JIRA, Redmine, Slack, Skype

 

Các quy trình phát triển:

Agile, Waterfall

 

Các ngôn ngữ giao tiếp:

tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Việt

bottom of page