top of page

Tư vấn kinh doanh với Nhật Bản

 

Thâm nhập thị trường Nhật Bản một cách hiệu quả có thể là một khó khăn lớn, đặc biệt từ nước ngoài. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong toàn bộ quá trình này bằng cách xác định chiến lược tốt nhất dựa trên công nghệ, sản phẩm/dịch vụ và mô hình kinh doanh của bạn.

 

Chúng tôi giúp bạn tìm đối tác tại Nhật Bản và thực hiện nghiên cứu thị trường từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau chỉ có sẵn bằng tiếng Nhật.

bottom of page