top of page

Phát triển và kinh doanh Công cụ dịch thuật pháp luật thông minh CONVILAW

Chúng tôi sở hữu hệ thống dịch thuật pháp luật thông minh, một phiên bản mở rộng của CONVIWORK. Chúng tôi gọi là CONVILAW. Hệ thống giúp giảm 80% thời gian dịch văn bản pháp luật: nghị định, thông tư, nghị quyết... với độ chính xác cao, trong khi vẫn giữ nguyên định dạng của văn bản gốc.

 

Trang chủ của sản phẩm: www.convilaw.com

 

Video mô tả hoạt động của sản phẩm TẠI ĐÂY.

Độ chính xác cao

Qua 2 năm phát triển với kho dữ liệu hơn 1 triệu trang văn bản pháp luật dùng để training cho AI, kết quả tài liệu dịch máy có mức độ chính xác rất cao, hầu như không khác biệt với được dịch bởi chuyên gia ngôn ngữ, vì vậy phần phải sửa thêm vô cùng ít.

Tiết kiệm 80% thời gian

Tốc độ của CONVILAW là 50 trang văn bản trong 1 phút. Chất lượng dịch đã tốt còn được kết hợp với chức năng cho phép chỉnh sửa để đạt hiệu quả cao nhất.

Thật sự tinh tế

Bước đột phá mới trong công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra các văn bản dịch hoàn chỉnh. Đầu trang, chân trang, màu sắc, bảng của tài liệu đều giống với bản gốc. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ bạn với dịch vụ dịch thuật để đạt được mức độ hoàn chỉnh cao nhất.

 

bottom of page